COOKIE EN PRIVACYBELEID

Verklaring over de informatieverplichting en de bescherming van de persoonlijke gegevens van bezoekers 

Verwijder uw persoonlijke gegevens, voer uw e-mailadres in:

We hechten veel belang aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens. We verwerken uw gegevens daarom alleen op basis van de wettelijke bestemmingen (GDPR, TKG 2003). In deze gegevensbeschermingsinformatie verstrekken wij u informatie over de belangrijkste aspecten van gegevensverwerking in het kader van onze website.

1. Wat zijn persoonlijke gegevens?
Persoonlijke gegevens zijn alle informatie over een persoon, zoals naam, adres of een foto. Informatie die tot een persoon herleidbaar is, zijn ook persoonsgegevens. U kunt bijvoorbeeld achterhalen waar iemand woont met zijn postcode en huisnummer. Er zijn ook gevoelige of speciale persoonlijke gegevens, zoals de privacywetgeving het noemt. Deze krijgen extra bescherming. Informatie over gezondheid, ras, seksuele voorkeur en religie zijn voorbeelden van gevoelige persoonlijke gegevens.

2. Waarom verwerken wij uw persoonlijke gegevens?
Om uw aanvraag te verwerken, hebben we een aantal persoonlijke gegevens van u nodig. Bijvoorbeeld uw naam en e-mailadres. Wij vinden het belangrijk dat uw gegevens goed worden beschermd en dat niemand zomaar toegang heeft tot uw gegevens. De privacywetgeving bevat regels over hoe we met uw gegevens moeten omgaan. Uiteraard houden wij ons aan de geldende privacywetgeving.

3. Waarvoor gebruiken wij uw persoonlijke gegevens?
Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden:
– Om een ​​overeenkomst uit te voeren: maak een afspraak.
– Om contact met u op te nemen per telefoon, post of e-mail. Dit is nodig als we willen reageren op een vraag of vraag waar u om hebt gevraagd.
– Om onze nieuwsbrief te verzenden.

4. Wanneer kunnen we uw gegevens verwerken?
We kunnen uw gegevens alleen verwerken op basis van de privacywetgeving. Wij verwerken uw persoonsgegevens in de volgende gevallen:
– Wij verwerken uw gegevens, omdat dit noodzakelijk is om de door ons gesloten overeenkomst uit te kunnen voeren.
– U hebt ons schriftelijke toestemming gegeven om uw gegevens te verwerken.
– Wij verwerken uw gegevens omdat wij wettelijk verplicht zijn.
– Wij verwerken uw gegevens om de legitieme belangen van Promokim of van derden te vertegenwoordigen.

5. Kun je toestemming intrekken?
U kunt uw toestemming voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens intrekken. U kunt dit aangeven door contact op te nemen met info@promokim.com. Als de intrekking van de toestemming niet in strijd is met uw reservering en de overeenkomst geen belemmering vormt, zullen we de verwerking onmiddellijk staken. Het intrekken van de toestemming kan niet met terugwerkende kracht plaatsvinden. Alle verwerking die al heeft plaatsgevonden, blijft bestaan.

6. Met wie delen wij uw persoonlijke gegevens?
We delen uw persoonlijke gegevens soms met andere partijen. Omdat we bijvoorbeeld wettelijk verplicht zijn, is dit nodig om de overeenkomst naar behoren uit te voeren of omdat u hiervoor schriftelijke toestemming hebt gegeven.

7. Hoe lang bewaren we uw gegevens?
Wij bewaren uw persoonsgegevens zo lang als nodig is voor het doel waarvoor de gegevens werden verkregen of zo lang als nodig om te voldoen aan een wettelijke bewaarplicht. We bewaren uw reserveringsgegevens 24 maanden na het plaatsen van de reservering. Aan het einde van de bewaarperiode zullen we de gegevens vernietigen.

8. Hoe beschermen we uw persoonlijke gegevens?
We hebben maatregelen genomen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of diefstal. We zorgen er ook voor dat uw gegevens alleen worden bekeken en verwerkt door mensen tot wie we specifieke toegang hebben verleend. Al onze medewerkers zijn verplicht tot geheimhouding.

9. Welke rechten heeft u?
De privacywetgeving geeft u een aantal rechten. Deze staan ​​hieronder.
Recht op inzage van uw bestand: u kunt de persoonlijke gegevens die wij van u verwerken, bekijken of hiervan een kopie aanvragen.
Recht om uw gegevens te wijzigen of te laten verwijderen: u kunt vragen dat de persoonlijke gegevens die wij van u verwerken, worden gewijzigd of aangevuld als deze onjuist zijn. U kunt ons ook vragen om uw gegevens te verwijderen. We zullen uw dossier binnen drie maanden na een schriftelijk verzoek daartoe vernietigen. We zullen uw gegevens verwijderen als aan een aantal voorwaarden is voldaan.
Recht op beperking: u kunt vragen om uw informatie te beperken. Dit betekent dat we uw gegevens tijdelijk niet verwerken, bijvoorbeeld omdat u wacht op een beoordeling van een wijzigingsverzoek.
Recht van bezwaar: u kunt bezwaar maken als u niet akkoord gaat dat wij bepaalde persoonlijke gegevens over u verwerken.
Recht om uw gegevens over te dragen aan een andere organisatie: u kunt uw persoonlijke gegevens overdragen aan een andere organisatie. Dit is alleen van toepassing op de persoonsgegevens die wij digitaal verwerken. Het is ook mogelijk dat wij de gegevens op uw verzoek doorsturen naar de andere zorgverlener.

10. Gebruik uw privacyrechten
Om gebruik te maken van uw rechten kunt u contact opnemen met onze receptie via het adres info@promokim.com. We zullen uw vraag of verzoek zo snel mogelijk en in elk geval binnen een maand beantwoorden. Als het ons meer tijd kost, zullen wij u hierover binnen een maand informeren.

11. Identiteitscontrole
Als u ons een vraag stelt of een verzoek indient, kunnen wij om een ​​bewijs van uw identiteit vragen. We doen dit om te voorkomen dat we uw persoonlijke gegevens naar een verkeerde persoon of organisatie verzenden of onjuiste wijzigingen in uw persoonlijke gegevens aanbrengen.

12. Vragen en klachten
Heeft u vragen of wilt u een beroep doen op uw privacyrechten? Dan kunt u contact opnemen met info@promokim.com

13. Wijzigingen in de privacyverklaring
Promokim behoudt zich het recht voor om deze verklaring aan te passen. Deze privacyverklaring wordt op onze website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan deze verklaring regelmatig te raadplegen. Deze verklaring is voor het laatst gewijzigd in juli 2019.

Informatie over het gebruik van cookies

Cookies technologie wordt op deze website gebruikt:
Bepaalde gegevens worden verzameld afhankelijk van de instellingen van uw webbrowser. Deze worden door uw browser automatisch naar de websiteprovider verzonden met behulp van een cookie wanneer u deze website bezoekt. Deze informatie betreft meestal het IP-adres dat aan uw computer is toegewezen en het type besturingssysteem en de geïnstalleerde browser. Een cookie is een klein tekstbestand dat is opgeslagen op uw computer ‘ harde schijf s van een webserver. Er worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen met deze informatie, alleen de acties die worden uitgevoerd met uw computer.

Toestemming voor het gebruik van cookies: voor sessiecookies is uw voorafgaande toestemming niet vereist omdat ze alleen nodig zijn voor het functioneren van de website en vervallen zodra u de website hebt verlaten. Het gebruik van langdurige cookies, die uw favoriete instellingen en uw gebruikersgeschiedenis opslaan, maar die niet noodzakelijk zijn voor de functionaliteit van de website, vereist uw voorafgaande toestemming. Door de website te gebruiken, stemt u in met het gebruik van cookies op lange termijn voor zover u de installatie van deze cookies niet verhindert door de instellingen op uw computer te wijzigen. Dit geldt ook voor cookies van derden.

Webbakens: de website kan pixelgrafieken bevatten. Ze worden ” webbakens ” , ” single-pixel GIF’s ” of ” clear GIF’s ” genoemd . Derden kunnen webbakens gebruiken om meer te weten te komen over het gedrag van uw websitebezoekers en om de werking van de advertentieactiviteiten te meten. Webbakens kunnen ook worden gebruikt in reclame-e-mails om te bepalen of ze worden geopend en een gebruikersactiviteit activeren. De informatie die is opgeslagen in webbakens zal alleen worden gekoppeld aan uw persoonlijke gegevens als u uw voorafgaande toestemming hebt gegeven. Door op een link in een advertentie-e-mail te klikken die u met uw toestemming is toegestuurd, stemt u in met het gebruik van webbakens, voor zover u de installatie van deze webbakens niet verhindert door de instellingen op uw computer te wijzigen.

Huidige cookies die op de website worden gebruikt (huidige stand van zaken van ons cookiegebruik, hun doel, hun impact op privacy en hun duurzaamheid):
Sessie-ID: de webserver kan sessiecookies instellen die vereist zijn voor het gebruik van bepaalde interactieve elementen van de website (bijvoorbeeld contactformulieren of registratie). De cookie bevat een sessie-ID, op basis waarvan uw bezoek aan onze website kan worden onderscheiden van elke andere bezoeker die tegelijkertijd de website bezoekt.

Sessiecookies zijn nodig voor het gebruik van de website en uw toestemming is niet vereist.

Analytics: de website maakt gebruik van Google Analytics. Google Analytics installeert verschillende first mover cookies, die garanderen dat elk volgend bezoek aan de website aan dezelfde (unieke) bezoeker kan worden toegewezen. Bovendien kun je op deze manier zien hoe je de pagina hebt gevonden.

Website navigatie: de content management tool plaatst verschillende first mover cookies. Dit betreft sessiecookies, die worden verwijderd zodra u uw browser sluit. Deze cookies bepalen het correct functioneren van onze website. Deze gegevens zijn gebundeld en kunnen aan iemand worden toegewezen.
Op basis van de gegevens die met behulp van de first mover-cookies worden geregistreerd, worden rapporten in een gebundelde vorm verzameld die duidelijk maken hoe de bezoeker naar de website is gekomen en hoe hij deze gebruikt. Met behulp van dit rapport wordt informatie over al het bezoekersgedrag verzameld. Deze informatie wordt gebruikt om de website bij te werken en te verbeteren.

Cookies van derden: cookies van derden zijn cookies die door partners zijn ingesteld. Als deze partner een cookie op een pagina van een website mag plaatsen, informeert de websiteprovider u over de regels en informeert u dat het rapport van de informatie die met dergelijke cookies wordt verzameld, de toestemming van de bezoeker vereist. U kunt deze toestemming weigeren als u de instellingen van uw computer wijzigt.

Cookies van advertentiepartners worden gebruikt en externe inhoud van derden wordt in de website ingebouwd. Dit betreft cookies die deel uitmaken van het domein van de derde partijen en daarom worden gepresenteerd en beheerd door deze derde partijen. Deze derde partijen zijn Facebook, Instagram, Linkedin en Twitter. U kunt de cookierichtlijnen van deze derde partijen bekijken op hun respectieve websites. De gegevensbeschermingsbepalingen van deze leverancier zijn ook van toepassing. De website-leverancier heeft geen directe controle over de inhoud van de cookies die deze plug-ins plaatsen.

Overig: soms worden andere services getest die cookies op uw computer kunnen plaatsen. In dat geval wordt de overeenkomstige gebruikswijze hier toegepast.

Dit is hoe u uw cookie-instellingen wijzigt:
Het configureren van uw internetbrowser is gratis en een handige manier om cookies te beheren. U hebt de volgende opties:
Sta het gebruik van alle cookies toe die zijn ingebouwd in de pagina’s en inhoud die u heeft aangevraagd. U kunt deze cookies op elk gewenst moment later deactiveren.
Blokkeer het gebruik van cookies op uw apparaat. In dit geval kan de navigatie worden beïnvloed.
Stel uw browser in om uw toestemming te vragen.
De manier waarop cookies worden beheerd, is afhankelijk van uw browser.

Google-lettertypen
We integreren bepaalde lettertypen via de Google Fonts-service van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA. Dit is nodig voor de weergave van het gebruikte lettertype. De integratie van het lettertype volgt nadat contact is gemaakt met de Google-server en wordt geüpload in de browsercache. Bij het downloaden van het lettertype worden uw IP-adres en de bezochte website meegedeeld aan Google. Meer informatie is hier beschikbaar. Google-lettertypen: https://developers.google.com/fonts/faq
Google Gebruiksvoorwaarden: https://policies.google.com/privacy?hl=de

Informatie over online geschillenbeslechting
De EU-commissie biedt de mogelijkheid van online geschillenbeslechting op een platform dat door de commissie wordt beheerd (het zogenaamde ” ODR-platform ” ). Het ODR-platform kan dienen als contactpunt voor een buitengerechtelijke oplossing voor conflicten die voortvloeien uit online koopcontracten of servicecontracten. Dit platform is te bereiken via de externe link http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

De gegevensverwerking is het resultaat van de wettelijke bepalingen van § 96 Abs 3 TKG en van Art 6 Abs 1 lit a (toestemming) en / of lit b (noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst) van de AVG.

Bijwerking van deze bepalingen inzake gegevensbescherming
We werken deze gegevensbeschermingsbepalingen regelmatig bij. Als u vragen heeft over onze bepalingen inzake gegevensbescherming, neem dan hieronder contact met ons op.
Contact voor gegevensbescherming: info@promotionkv.com

> Homepage